14 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl  2018 sy’n digwydd o’r 14eg i’r 20fed o Fai.

Y Sefydliad Iechyd Meddwl sy’n noddi’r wythnos, a’u thema eleni yw ‘Straen’. Mae eu hymchwil wedi dangos bod dwy ran o dair ohonom yn cael problem iechyd meddwl yn ystod ein bywyd, ac mae straen yn ffactor allweddol yn hyn.

Meddai’r Prif Uwch-arolygydd Vicki Evans

“Gall iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom, mae iechyd meddwl yr un mor bwysig ag iechyd corfforol. Mae lles meddyliol ein swyddogion, ein staff a’n cymunedau yn sylfaenol bwysig.

Ni ddylid ei drin fel rhywbeth ‘tabŵ’, gallwn ni i gyd helpu torri’r tawelwch, does dim rhaid i siarad am iechyd meddwl fod yn anodd a gall wneud gwahaniaeth mawr.

Drwy ddangos ein cefnogaeth i’r wythnos hon, fyddwn ni ddim yn unig yn cael ein swyddogion a’n staff i siarad am iechyd meddwl ond byddwn hefyd yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl yn gyffredinol ac yn rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Mae’n hanfodol ein bod i gyd yn cydnabod ‘ei fod yn iawn PEIDIO teimlo’n iawn!’”

Yn ystod yr wythnos bydd yr heddlu’n cynnal nifer o ddigwyddiadau mewnol a fydd yn canolbwyntio ar les meddyliol staff, effaith straen ac yn archwilio dulliau o ymdrin â straen.

Bydd Timau Plismona Bro allan yn y gymuned yn siarad gyda’r cyhoedd ac yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Diwedd