13 Meh 2017

Mae’ch hunaniaeth yn werthfawr, ac yn eich galluogi i weithredu yn eich bywyd pob dydd. Os oes rhywun yn dwyn eich hunaniaeth, fe all ddefnyddio’ch manylion i wneud cais yn anghyfreithlon am gynnyrch a chyfleusterau, ac fe all hyd yn oed geisio meddiannu’ch cyfrifon.

Cyngor ar gyfer cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel

 • Cofiwch drin eich gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol.

 • Byddwch yn ofalus os oes rhywun yn gofyn am fanylion megis eich rhif PIN, cyfrinair, cyfenw’ch mam cyn priodi, neu’ch dyddiad geni.

 • Cadwch eich cerdyn credyd o fewn eich golwg – peidiwch â gadael i rywun gymryd y cerdyn a gwneud copi ohono.

 • Os oes angen i chi greu cyfrinair, dewiswch rywbeth sy’n ddiogel ac yn anodd dyfalu neu ddarganfod.

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwirio’ch datganiadau banc ar gyfer unrhyw weithgarwch amheus.

 • Ni fydd eich banc byth yn galw heibio i’ch cartref i gasglu’ch cerdyn.

Cyngor ar gyfer atal dioddef troseddau dwyn manylion cardiau banc:

 • Lle bo’n bosibl, defnyddiwch yr un peiriant arian, a byddwch yn ofalus iawn os oes unrhyw newidiadau, megis daliwr taflenni newydd. Os yw’r peiriant y tu allan i’r banc (a bydd y troseddwyr hyn yn gwneud hynny), ewch i mewn a holwch am y newidiadau yn gyntaf.

 • Defnyddiwch beiriant o fewn y banc ei hun, er, yn amlwg, nid yw hyn yn bosibl bob tro.

 • Cadwch lygad allan am unrhyw un sydd gerllaw. Os ydynt yn ymddangos yn rhy agos, dylech ganslo’r trafodyn a defnyddio peiriant arall.

 • Rhowch eich llaw arall dros y bysellfwrdd wrth i chi fewnbynnu’r rhif PIN.

 • Cymerwch eich derbynneb bob tro. Nid yw’n cynnwys eich rhif llawn, ond peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth o gwbl i droseddwyr.

Cyngor i’ch helpu i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â thwyll ffôn

 • Ni fydd eich banc byth yn gofyn am eich rhif PIN.

 • Ni fydd eich banc byth yn galw heibio i’ch cartref i ddosbarthu cerdyn newydd neu gasglu arian.

 • Ni fydd eich banc byth yn galw heibio i’ch cartref i gasglu’ch cerdyn banc.

 • Ni fydd eich banc na’r heddlu byth yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif ‘diogel’ oherwydd ymchwiliad i achos o dwyll yn eich banc.

Os ydych chi’n credu’ch bod chi wedi dioddef twyll, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys ar 101.

 DIWEDD

13.06.17