19 Mai 2014

Mae Gwarchod Badau'n gynllun newydd i wrthsefyll troseddu sy’n targedu troseddwyr sy'n cyflawni byrgleriaeth neu ladrad yn erbyn pobl leol sy’n ymwneud â chychod. 

Bwriad y cynllun yw mynd i'r afael â throsedd, megis lladrad neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn yr harbwr.  Mae'r cynllun yn caniatau i berchnogion cwch fod mewn cysylltiad â'r heddlu er mwyn ymateb i'r math o ddigwyddiad sydd wedi dod yn fwy cyffredin yn ystod y misoedd diwethaf.  Caiff aelodau'r cynllun gyngor ar gadw eu cychod a'u hoffer yn ddiogel, ac ar dechnolegau newydd sydd ar gael i helpu ymladd troseddu.

Dywed SCCH Philip Davies:  ‘Mae croeso i'r rhai sy'n ymwneud â chychod fanteisio ar y fenter newydd hon - a bydd yn gyfle gwych i ni ddod i'w hadnabod nhw, ac iddyn nhw fynegi unrhyw bryderon.'

Os dymunwch ymuno â'r cynllun, cysylltwch â SCCH 8161 Philip Davies yng Ngorsaf Heddlu Porth Tywyn trwy ffonio 101.  Fel arall, cewch ddod i'n gweld ddydd Sadwrn 7 Mehefin neu ddydd Sul 8 Mehefin rhwng 12pm a 4pm yn Harbwr Porth Tywyn."