20 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn erbyn busnes yn Harbwr Saundersfoot a ddigwyddodd am oddeutu 2.20 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 1 Hydref 2016.

Defnyddiodd y byrgler rym i fynd mewn i’r busnes gan ddifrodi’r clo a chynnal chwiliad unwaith yr oedd y tu fewn i’r adeilad. Ni chafodd unrhyw beth ei ddwyn.

Yn awr, dymuna’r heddlu siarad â’r dyn yn y delweddau TCC, a allai fod â gwybodaeth a allai helpu swyddogion gyda’u hymholiadau. Gofynnwn i unrhyw un sy’n adnabod y dyn, neu sy’n adnabod ei hun yn y llun, i gysylltu â PC 478 Harris yng Ngorsaf Heddlu Dinbych-y-pysgod drwy alw 101.