01 Mai 2014

Er nad yw troseddau cyllyll yn broblem yn yr ardal, mae swyddogion heddlu yn y Trallwng yn dymuno codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r gyfraith mewn perthynas â chario math penodol o gyllell, sef cyllell gloi, mewn man cyhoeddus.

Yn y tair blynedd diwethaf, mae’r heddlu wedi’u galw ar 19 achlysur i adroddiadau am aelodau o’r cyhoedd yn mynychu llys y Trallwng â chyllyll cloi yn eu meddiant.

Dywedodd PC Natalie Wareing:
“Mae’r cyllyll ar gael i’w prynu mewn siopau, fodd bynnag, er nad yw’n anghyfreithlon gwerthu eitemau o’r fath, mae’n anghyfreithlon meddu arnynt mewn man cyhoeddus.

Ydy hi’n anghyfreithlon cario cyllell mewn poced?

Mae’n anghyfreithlon cario unrhyw offeryn miniog neu offeryn â llafn mewn man cyhoeddus (ac eithrio cyllell boced sy’n plygu, sydd â llafn sy’n llai na 7.62cm [3 modfedd]).

Nid cyllell boced sy’n plygu yw cyllell gloi, ac felly mae’n anghyfreithlon cario cyllell o’r fath o gwmpas, waeth beth fo hyd y llafn (os nad oes gennych esgus rhesymol).

Golyga ‘cyllell gloi’ gyllell sy’n debyg i gyllell sy’n plygu, o ran bod sbring yn dal y llafn ar gau. Fodd bynnag, mae gan gyllell gloi fecanwaith sy’n cloi’r llafn yn ei le pan mae’r llafn yn estynedig.

Mae meddu ar gyllell gloi mewn man cyhoeddus heb esgus rhesymol yn drosedd. Y gosb ar gyfer cyflawni’r drosedd hon yw hyd at bedair blynedd o garchar.