21 Gor 2014

Rhywbryd dros nos, 19 – 20 Gorffennaf 2014, dygwyd dau feic o garej ym Mhant Bryn Isaf, Llanelli. Mae’r ddau’n feiciau drud, ac roeddent wedi’u haddasu gan y perchennog ar gyfer cystadlu.

Disgrifir un fel beic ffordd CUBE Agree â chyfrwy gwyn o wneuthuriad Ronin.  Du, coch a gwyn yw lliwiau’r beic.

Beic mynydd CUBE Analogue du a gwyn yw’r beic arall, â chrafiad ar y tiwb top a phostyn â sbring ar gyfer newid uchder y sedd (gellir newid ei uchder drwy wasgu botwm).

Gofynnir i unrhyw un a welodd y lladrad, unrhyw un sy’n gwybod ble mae’r beiciau, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â heddlu Llanelli ar 101.