05 Meh 2014

Rhywbryd yn ystod nos Lun 02/06/2014, dygwyd fflag o dop polyn fflag ym mhorthdy’r castell ar Faes Nott. Llew melyn yn erbyn cefndir coch sydd ar y fflag, sy’n mesur tua 6’x6’. Oddeutu £200 yw gwerth y fflag.

Os welodd unrhyw un y digwyddiad hwn, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â lleoliad y fflag, gofynnir iddynt gysylltu â PC Simon Lewis yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.