14 Hyd 2015

Gofynnom i ddisgyblion ysgol ym mhob sir i feddwl am enwau posibl ar gyfer ein gorsafoedd heddlu symudol. Yna, gofynnom i aelodau’r cyhoedd bleidleisio dros eu ffefrynnau.

Derbyniwyd dros 2,000 o bleidleisiau a’r enwau buddugol oedd: Nino ar gyfer Sir Gaerfyrddin; Starsky ar gyfer Ceredigion; Powysasaurus ar gyfer Powys a Sherlock ar gyfer Sir Benfro.

Bydd y gorsafoedd yn cael eu defnyddio gan dimoedd heddlu lleol mewn digwyddiadau cymunedol, carnifalau a marchnadoedd lleol. Bydd timoedd lleol hefyd yn eu defnyddio i ymweld â chanol trefi a phentrefi mewn cymunedau gwledig ar ddyddiau ac amserau penodol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, arweinydd y prosiect, “Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran. Derbyniom dros 2,000 o bleidleisiau. Bydd yr enwau’n cael eu gosod ar ochr pob cerbyd a bydd manylion am eu lleoliadau’n cael eu rhoi ar wefan yr heddlu.

“Rydyn ni wedi gwrando ar yr hyn y mae’n preswylwyr eisiau ac wedi newid y ffordd rydyn ni’n trefnu cyfarfodydd a chymorthfeydd. Yn hytrach na disgwyl i bobl ddod i’n cyfarfodydd, byddwn ni’n mynd i fwy o lefydd lle y mae pobl yn dod at ei gilydd e.e. marchnadoedd lleol, canol pentrefi a chyfarfodydd lleol eraill sydd eisoes yn digwydd. Rydyn ni eisiau gwella’r ffordd y mae pobl sy’n byw yn ein cymunedau mwy gwledig ac arunig yn medru’n gweld ni a siarad â’u timoedd heddlu lleol. Mae’r gorsafoedd heddlu symudol newydd hyn yn un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwneud hyn.”

“Mae’r gorsafoedd heddlu symudol hyn yn gam i ffwrdd o’r cerbyd heddlu traddodiadol rydyn ni wedi defnyddio yn y gorffennol ac yn un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwella’r ffordd rydyn ni’n amlwg yn ein cymunedau gwledig. Roedden ni eisiau i blant ysgol lleol gymryd rhan a meddwl am enwau addas.

“Maen nhw wedi’u cynllunio i fod yn hawdd i’w gweld ac yn lefydd deniadol i’r cyhoedd ymweld â nhw. Hefyd, maen nhw’n ganolfan ar gyfer swyddogion lleol mewn cymunedau sydd o bosibl heb gael gorsaf neu ganolfan heddlu weithredol yn flaenorol. Medrwch alw heibio i gwrdd â’ch tîm heddlu lleol, darganfod beth maen nhw’n gwneud yn eich ardal a chael y cyngor atal trosedd diweddaraf ynghylch amrediad o faterion, gan gynnwys adnabod twyll seiber a diogelu’ch eiddo rhag lladron siawns.”

Cewch wybod lle fydd yr orsaf heddlu symudol drwy alw heibio i www.dyfed-powys.police.uk, galw 101, neu siarad â’ch tîm plismona lleol.