04 Medi 2014

Bellach, mae aelodau o Dîm Plismona Bro’r Trallwng yn defnyddio Twitter er mwyn ymgysylltu â’r gymuned. Bydd aelodau o’r tîm yn trydaru diweddariadau ynglŷn â materion plismona cyfredol yn ardal y Trallwng.

Anogir defnyddwyr twitter i ddilyn @DPPNPTWelshpool ar gyfer diweddariadau lleol ac er mwyn ymgysylltu â’r tîm. Nid yw’r cyfrif yn cael ei fonitro 24/7. Gan hynny, os ydych eisiau adrodd am drosedd neu ddigwyddiad arall, galwch 101. 

Mae aelodau o’r tîm hefyd ar gael rhwng 10 ac 11 o’r gloch bob bore ddydd Mawrth yn Monkey Puzzle, Puzzle Square am “baned gyda’ch plismona”. Hefyd, gellir cysylltu â’r tîm ar welshpooltownnpt@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy alw 101.