25 Maw 2014

Mae'r heddlu’n apelio am dystion i ymosodiad a ddigwyddodd rywbryd rhwng 3.30pm a 4.30pm ddydd Sadwrn 22 Mawrth rhywle ar hyd y ffordd rhwng Stryd y Frenhines ac ASDA yn Noc Penfro.

Cafodd y dioddefwr, dyn yn ei 30au cynnar, anafiadau a bu raid iddo gael triniaeth yn yr ysbyty. 

Nid oes unrhyw ddisgrifiad o'r troseddwyr ar gael.

Os oeddech chi yn yr ardal ar yr adeg berthnasol, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai fod o gymorth i'r ymchwiliad, gofynnir i chi gysylltu â Ditectif Cwnstabl Briggs, Adran Ymchwiliadau Troseddol Penfro, ar 101, neu â TACLO'R TACLAU yn ddienw ar 0800 555 111.