04 Chw 2019

Mae’r heddlu’n mynd i’r afael â throsedd gwledig gyda diwrnod marcio diogelwch ar gyfer cymunedau ffermio a gwledig.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymuno â chynllun marcio diogelwch CESAR, ac maent yn cynnig marcio peiriannau’n amrywio o dractorau a beiciau cwad i Land Rovers a cherbydau peiriannau am bris gostyngedig.

Ar bob eitem gosodir sticer nad oes modd ei dynnu, transbonder y gellir ei olrhain, microsglodion cudd a 1,000 o ddotiau y gellir eu hadnabod o hydoddiant dŵr DNA y gellir ei weld o dan olau uwchfioled.

Meddai’r SCCH Martin Dickenson, o Dîm Trosedd Gwledig Sir Gaerfyrddin: “Mae ymchwil y Swyddfa Gartref yn awgrymu eich bod pedair gwaith yn llai tebygol o gael eich peiriannau wedi eu dwyn os gosodwyd technoleg marcio CESAR arnynt, a chwe gwaith yn fwy tebygol o’u cael yn ôl os byddant yn cael eu dwyn yn dilyn hynny.

“Mae rhai yswirwyr yn cynnig gostyngiadau sylweddol ar bremiwm yswiriant os oes CESAR wedi ei osod ar eich peiriant.

“Mae ffermwyr yn buddsoddi arian sylweddol yn eu peiriannau, sy’n hanfodol ar gyfer eu gwaith, ac rydym yn cynnig cyfle i ddiogelu’r asedau hynny gyda chynllun cymeradwy am bris gostyngedig.”

Cynhelir y digwyddiad yng Nghaerfyrddin yn ystod y gwanwyn. Pennir y dyddiadau wedi i lefel diddordeb gael ei sefydlu. Os hoffech osod marciau diogelwch ar eich offer yn y digwyddiad hwn, rhoddir amser penodol i chi er mwyn lleihau amharu ar eich dydd. 

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynd i’r digwyddiad gysylltu â’r Tîm Plismona Gwledig: RuralCrimeTeam@dyfed-powys.pnn.police.uk