04 Maw 2014

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod y ffeil yn ymwneud â marwolaeth Eliza-Mae Mullane wedi’i hanfon ymlaen i’r Crwner ar gyfer Sir Gaerfyrddin.
Gallwn hefyd gadarnhau bod dau o gŵn y teulu a gymerwyd gan yr heddlu ar y pryd wedi’u difa.