12 Rhag 2013

Mae swyddogion heddlu yn Sir Benfro yn ymchwilio i’r amgylchiadau o gwmpas marwolaeth drasig bachgen 14 oed yn Ysgol Gyfun Penfro brynhawn heddiw.

Mae ei berthynas agosaf wedi’i hysbysu.

Mae Crwner E.M. wedi’i gynghori.

Mae Swyddogion Cyswllt Ysgolion yr heddlu wedi bod yn gweithio’n gyda’r ysgol i sicrhau lles gweddill y disgyblion.