09 Ion 2014

Heddiw, derbyniodd yr heddlu adroddiad yng Ngorsaf Heddlu Cross Hands am feddyginiaethau ar bresgripsiwn sydd wedi’u colli.

Ar ddydd Llun 6 Ionawr 2014, aeth dynes ar y bws 2.20 o’r gloch o Cross Hands i dref Caerfyrddin. 

Rhywbryd yn ystod y daith, collodd ei meddyginiaethau ar gyfer iselder ysbryd, a allai fod yn beryglus pe bai rhywun arall yn eu cymryd.

Roedd y meddyginiaethau’n cynnwys 4 tabled Trazipan, 14 tabled Diazepam ac 20 tabled Fluoxetine. Nodir yn glir ar y tabledi mai dyna ydynt. Tabledi coch a gwyrdd yw’r tabledi fluoxetine, a gwyn yw lliw'r tabledi eraill.

Gall y tabledi hyn fod yn beryglus i rai sydd heb dderbyn presgripsiwn ar eu cyfer. Os ydych chi wedi dod o hyd i’r meddyginiaethau, ewch â nhw i’ch gorsaf heddlu agosaf os gwelwch chi’n dda.