10 Gor 2014

Ar ddydd Mercher 2 Gorffennaf, unodd swyddogion o’r tîm plismona bro lleol â Nicola Davies, Swyddog  Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Powys, a disgyblion Ysgol Gynradd Ystradgynlais i dargedu cerbydau’n goryrru y tu allan i’r ysgolion cynradd, Ysgol Bro Tawe, Ysgol Golwg y Cwm, Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr ac Ysgol y Cribarth.
Fel rhan o’r fenter lleihau cyflymder, defnyddiwyd Dyfais Dangos Cyflymder, a chafwyd bod cyfanswm o 30 cerbyd yn gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder cyfreithiol.

Stopiwyd cerbydau a chynghorwyd gyrwyr ynglŷn â’u cyflymder. Siaradodd y plant â’r gyrwyr a rhoddwyd cyngor geiriol i’r modurwyr hynny am beryglon goryrru. Holwyd cwestiynau i’r gyrwyr gan y plant ynglŷn â’u ffordd o yrru.

Dilyniant o’r fenter ‘Gwobrau’r Cawr Cwsg’, a sefydlwyd gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais, oedd yr ymgyrch. Gofynnwyd i’r disgyblion lunio posteri diogelwch y ffyrdd ac mae’r posteri buddugol wedi’u gosod ym meysydd parcio’r ysgol er mwyn addysgu defnyddwyr am ddiogelwch y ffyrdd o fewn meysydd parcio.
Dywedodd SCCH  Becky Templeton:
“Gobeithio bydd ein presenoldeb yn y lleoliadau hyn yn ystod y dydd yn ddigon i wneud i bobl feddwl ddwywaith am oryrru yn y dyfodol. Holwyd cwestiynau trylwyr, dyrys i’r gyrwyr gan y disgyblion, a’r gobaith yw y bydd y gair yn lledaenu gan helpu i leihau goryrru yn yr ardaloedd hyn.”