26 Ebr 2017

Mae Joshua Middleton, 21 oed, o Barc Gwscwm, Porth Tywyn, wedi ei ddedfrydu i naw mlynedd o garchar ar ôl iddo bledio’n euog i gyflawni niwed corfforol difrifol yn fwriadol. Ymosododd Middleton ar y dioddefwr, sydd yn ddyn 32 oed, tu allan i eiddo trwyddedig Gaol House Ddydd Sul, Chwefror 26.

Ymosodiad diachos oedd hwn sydd wedi gadael y dioddefwr gydag anafiadau a all, o bosib, newid ei fywyd. Drwy ymchwilio, llwyddom i osod darnau’r jig-so o’r hyn a ddigwyddodd y noson honno at ei gilydd. ‘Roedd y dystiolaeth mor gryf fel y plediodd Middleton yn euog.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gobeithio bod dwyn y troseddwr hwn i gyfiawnder yn dangos i’r dioddefwr, ei deulu a chymuned Llanelli na fydd Heddlu Dyfed-Powys yn dioddef y math hwn o ymddygiad milain ac y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod y fath droseddwyr yn cael eu dwyn i gyfiawnder.