29 Hyd 2014

Rhywbryd dros nos rhwng dydd Iau 23 a dydd Gwener 24 Hydref, dygwyd model o injan ager tua 24” – 28” o hyd o uned storio wedi’i chloi mewn cyfeiriad yn Cross Inn, Cei Newydd, Ceredigion.
Roedd y model o’r injan ager o werth sylweddol, ac o werth sentimental i’r perchennog.
Gofynnir i unrhyw un a welodd rhywbeth amheus, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â PC 1090 Protheroe yng ngorsaf heddlu Llanbedr Pont Steffan drwy alw 101. Hefyd, medrwch alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.