01 Ebr 2014

Bydd Gorsaf Heddlu Rhydaman ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Mawrth 1 Ebrill a dydd Mawrth 8 Ebrill o 10 i 2 o’r gloch, a dydd Gwener 4 a dydd Gwener 11 Ebrill o 2 i 6 o’r gloch. Ni fydd yr orsaf heddlu symudol ym maes parcio Carregaman bryd hynny.

Mae hyn oherwydd bod yr orsaf heddlu symudol yn cael ei hatgyweirio. Bydd swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu ar gael er mwyn trafod unrhyw bryderon.