31 Hyd 2014

Gall pobl nad ydynt am gymryd rhan yn nathliadau Calan Gaeaf lawrlwytho poster am ddim i'w arddangos yn eu cartref, sy'n gofyn i rai sy'n chwarae 'cast ynteu ceiniog' beidio â churo ar eu drysau.

Mae'r posteri ar gael gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gâr, sy'n cynnal Ymgyrch BANG unwaith yn rhagor eleni gyda'i phartneriaid sef Cyngor Sir Caerfyrddin, Heddlu Dyfed Powys, a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r posteri maint A4 yn cynnwys arwydd y gellir ei dorri i'w roi ar ffenestri a drysau. Mae'r arwydd yn dymuno noson dda i'r plant ond yn gofyn yn gwrtais iddynt beidio â galw.

Mae posteri tebyg wedi cael eu llunio i siopau, er mwyn rhoi gwybod i bobl fod cyfyngiad ar werthiant wyau a fflŵr yn ystod y dathliadau.

Yn ogystal mae miloedd o daflenni'n cael eu dosbarthu i blant ysgol fel rhan o'r ymdrech i annog pawb i gael hwyl ond i fod yn ddiogel ac yn ystyriol.

Dywedodd Rhingyll Darren Moore: “Rydym wrth ein boddau’n gweld pobl yn dathlu, ond dathlu’n ddiogel. Ewch i arddangosfeydd tân gwyllt wedi’u trefnu a choelcerthi trwyddedig yn hytrach na chynnau rhai eich hun – maen nhw’n well ac yn fwy diogel. Dyma gyfle arbennig i ni gydweithio er mwyn sicrhau fod ein cymunedau’n cael amser pleserus a diogel wrth ddathlu. Dydyn ni ddim eisiau i ddathliadau pobl gael eu difetha drwy gymryd risgiau diangen.”

Gellir lawrlwytho'r posteri o www.carmarthenshire.gov.uk/, www.dyfed-powys.police.uk/ a http://www.mawwfire.gov.uk/.

Mae Ymgyrch BANG yn cael ei chynnal bob blwyddyn dros gyfnod Noson Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc.

Mae swyddogion y Cyngor, yr Heddlu, a'r Gwasanaethau Tân yn cynnal patrolau ychwanegol i sicrhau bod pawb yn gallu cael amser da, p'un a ydynt am ddathlu neu beidio.

Mae digonedd o wybodaeth ar gael ar-lein, gan gynnwys canllaw 'Be Sy' Mlaen' sy'n rhestru'r holl ddigwyddiadau sydd wedi'u trefnu, a chynghorion am ddiogelwch. Ewch i wefannau'r partneriaid i gael rhagor o wybodaeth a chadwch lygad ar eu negeseuon Facebook a Twitter (@CarmsCouncil, @DyfedPowys, @mawwfire) gan ddilyn  #OpBang.