21 Hyd 2019

Mae 16 o yrwyr wedi eu harestio am yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn ystod tair wythnos gyntaf mis Hydref, yn ôl yr Heddlu. Mae’r ffigur hwn yn uwch na’r hynny ar gyfer mis Medi cyfan, ac yn achos pryder i’r Uned Plismona’r Ffyrdd lleol.

Meddai’r Rhingyll sy’n gyfrifol am y tîm, Justin Williams: “Mae un gyrrwr yn gyrru dan ddylanwad yn un yn ormod, felly mae’r rhif hwn yn achosi gofid mawr. Does dim esgus o gwbl am hyn, a gall arwain at ganlyniadau dinistriol.

“Y neges rydyn ni eisiau ei rhoi i fodurwyr yw os ydych yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau mae perygl y byddwch yn lladd neu’n achosi anaf difrifol i chi eich hun neu i rywun arall. Allech chi fyw gyda hynny?”

Dros y penwythnos (ar ddydd Sul, Hydref 20) arestiwyd dyn o’r Hendy-gwyn ar Daf ddwywaith mewn un diwrnod am yrru dan ddylanwad cyffuriau. Honnir iddo fynd y tu ôl i lyw fan ddosbarthu pan roedd dan ddylanwad canabis, a hynny ond ychydig oriau wedi iddo gael ei ryddhau o ddalfa’r heddlu am yr un drosedd.

Aethpwyd ag ef i ddalfa’r heddlu, lle cymerwyd sampl gwaed. Rhyddhawyd y dyn 46 oed dan ymchwiliad tra disgwylid canlyniadau’r sampl.

Mae’r tîm ymchwilio nawr yn ceisio cyflymu’r broses dadansoddi gwaed er mwyn penderfynu a all y gyrrwr gael ei gyhuddo o’r ddwy drosedd.

Parhaodd y Rhingyll Williams: “Byddwn yn parhau i dargedu gyrwyr sy’n diystyru’r gyfraith, a phan fyddwn yn eich dal chi, byddwch yn mynd i’r llys a gallech dderbyn dirwy, colli eich trwydded neu dderbyn dedfryd o garchar. Bydd gennych gofnod troseddol a gallech golli eich swydd. Yw e werth hynny?

Mae’r heddlu’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch pobl sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau i adrodd am hynny ar-lein: http://bit.ly/DPPReportOnline, drwy e-bost: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu drwy ffonio 101. Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.  Fel arall, cysylltwch â’r elusen annibynnol Crimestoppers yn ddienw drwy ffonio 0800 555111, neu ewch at crimestoppers-uk.org. Rhowch wybod am yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau pan mae’n digwydd drwy ffonio 999.