11 Chw 2014

Yng Nghrucywel, mae’r Tîm Plismona Bro lleol wedi ymrwymo i hyrwyddo a gwella hygyrchedd i’n cymunedau, ac mewn ymdrech i fod yn fwy hygyrch i’r gymuned, maent wedi adleoli’r swyddfa heddlu i flaen yr orsaf heddlu fel bod y gymuned yn medru gweld pryd y mae swyddogion yno.
Dywed y Rhingyll Craig Morgan, Goruchwylydd Plismona Bro:
“Fel rhan o rôl Rheolwr Bro, weithiau, maent yn ymrwymedig i fan gweithio. Ond os fedrwn ni wneud ein hunain yn fwy gweladwy a hygyrch drwy gael ein gweld yn y swyddfa, medrwn roi tawelwch meddwl a chynnig gwell cyfle i’r gymuned gael mynediad i’n gwasanaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n cymunedau am eu cydweithrediad gweithredol, sy’n un o’r conglfeini allweddol yr adeiladir ein llwyddiant arnynt. Os oes rhywun yn y swyddfa, curwch ar y drws a dywedwch helo.” 
Mae yna ffyrdd eraill o gysylltu â’ch tîm plismona bro lleol, sy’n cynnwys ymweld â gorsaf, cwrdd â swyddogion mewn cymorthfeydd/cyfarfodydd lleol a hysbysebir ar wefan Heddlu Dyfed-Powys, galw 101 a gofyn am gael siarad â’r tîm plismona bro lleol, e-bost, ac mewn argyfwng, drwy alw 999.