29 Ebr 2014

Gwahoddir preswylwyr y Trallwng i gwrdd â’u Tîm Plismona Bro dros baned o de neu goffi.

Gwahoddir preswylwyr i alw heibio i Gaffi Monkey Puzzle, Puzzle Square, y Trallwng bob bore ddydd Mawrth rhwng 10 ac 11 o’r gloch a chael Paned Gyda’u Plismona. Mae hwn yn gyfle i aelodau o’r gymuned leol siarad â’u Tîm Plismona Bro am unrhyw faterion/pryderon cymunedol a allai fod ganddynt.

Meddai PC Lindsay Sweetman: “Pwrpas plismona bro yw ymdrin â phryderon y cymunedau lle rydym yn byw ac yn gweithio. Byddai’n wych gweld cymaint o bobl â phosibl yn y gymhorthfa newydd hon ac rydym yn ddiolchgar i Gaffi Monkey Puzzle am eu cefnogaeth.”