08 Rhag 2015

Mae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor “Paratoi ar gyfer Gyrru adeg y Gaeaf”

WYTHNOS 6

Cychwyn ar eich taith:

  • Mewn amodau tywydd gwael, ystyriwch pa un ai a yw’ch taith yn gwbl angenrheidiol.
  • Gwiriwch deiars ar gyfer gwadn annigonol. Ni fydd teiars gwael yn gafael wrth yrru ar eira a rhew. Os ydych chi’n byw mewn ardal lle mae eira’n gyffredin, efallai fyddai’n werth newid i deiars gaeaf â gwadn dyfnach. 
  • Defnyddiwch olch sgrin sy’n diogelu hyd at -35 o leiaf er mwyn atal y dŵr rhag rhewi. Os na fyddwch chi’n gwneud hyn, mae’n bosibl na fydd eich sychwyr yn gweithio mewn amodau tywydd eithafol.
  • Caniatewch mwy o amser i glirio eira oddi ar ddrychau a ffenestri’ch car cyn cychwyn ar eich taith.
  • Defnyddiwch ddŵr llugoer neu ddadrewydd er mwyn dadrewi tu allan i’ch cerbyd. Dylech byth ddefnyddio dŵr poeth neu ferw.
  • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw reolydd sychwyr awtomatig yn cael ei ddiffodd cyn troi’r system danio ymlaen oherwydd gallai hyn chwythu’r ffiws rheoli sychwyr os ydynt wedi rhewi i’r sgrin.
  • Byddwch yn barod am bob posibilrwydd drwy sicrhau bod y canlynol yn eich car: pad diniwlio, tortsh (un nad yw’n rhedeg ar fatri), golchwr sgrin sbâr, dadrewydd, crafwr iâ, blanced, rhaw, gwefrwr ffôn, map a sgwaryn o garped i’w roi o dan eich olwynion gyrru pe baech chi’n cael eich dal yn yr eira.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael gwared ar eira o dop eich car. Os na fyddwch chi’n gwneud hyn, gallai brecio’n sydyn achosi i eira ddisgyn ar y sgrin wynt a rhwystro’ch gwelededd chi neu yrrwr arall.

 

Wythnos Nesaf: Cychwyn yn yr Oerfel