24 Tach 2015

Gweler y cyngor diweddaraf gan yr Arolygydd Gary Jones mewn paratoad ar gyfer gyrru adeg y gaeaf

 

WYTHNOS 4

Cynllunio Eich Taith

Adeg y gaeaf, mae’n bwysicach fyth cynllunio eich taith:

  • Cyn cychwyn, mae’n werth treulio ychydig o amser yn cynllunio eich taith a gweld pa un ai a oes unrhyw broblemau o ran traffig a thywydd.
  • Medrwch dderbyn diweddariadau byw wrth ichi deithio hefyd – ond peidiwch â defnyddio eich ffôn wrth yrru.
  • Galwch heibio i wefannau AA / RAC a Traffig Cymru ar gyfer gwybodaeth traffig.
  • Gwiriwch y tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd neu safleoedd tywydd priodol eraill.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi paratoi ar gyfer eich taith.
  • Am wybodaeth gwbl ddiweddar ynghylch traffig, beth am lawrlwytho ap o iTunes neu Android Market.
  • Mae’n syniad da hefyd i roi gwybod i’ch teulu a’ch ffrindiau pa lwybr rydych chi’n bwriadu dilyn a’r amser rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Lle mae’n bosibl, teithiwch gydag eraill. Wrth deithio, mae’n syniad da gwrando ar y radio am ddiweddariadau tywydd a theithio.

“Mewn amodau tywydd gwael, ystyriwch pa un ai a yw’ch siwrnai’n hollol angenrheidiol.”

Wythnos Nesaf: Cyfnod y Nadolig – Yfed a Gyrru