17 Tach 2015

Wythnos 3

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n caniatáu tua 15 munud i glirio’ch sgrin wynt yn drylwyr gan ddefnyddio crafwr a dadrewydd os oes angen. Peidiwch ag anghofio am y ffenestri eraill a’ch drychau chwaith … maen nhw llawn cyn bwysiced ar gyfer gwelededd diogel ac yn aml yn cael eu hanwybyddu, gan gyfyngu ar eich gwelededd, yn arbennig wrth gyffyrdd. Hefyd, efallai y byddwch chi eisiau sicrhau bod plât rhif eich cerbyd yn lân ac yn adnabyddadwy.

Os yw’ch cerbyd wedi’i orchuddio ag eira, sicrhewch eich bod chi’n glanhau to’ch cerbyd hefyd gan y bydd yr eira’n syrthio ar eich ffenestri a’ch sgrin wynt gan achosi gwelededd cyfyngedig a niwsans neu berygl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.

Peidiwch â chael eich temtio i dynnu i ffwrdd hyd nes y bydd eich sgrin wynt a’ch ffenestri’n hollol glir – gall fod yn beryglus, ac mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn nodi ei bod hi’n anghyfreithlon gyrru pan nad ydych chi’n medru gweld yn dda.

Cynlluniwch ymlaen llaw er mwyn arbed amser yn y bore drwy osod gorchudd dros y car y noson flaenorol, neu drwy godi ychydig yn gynt fel bod digon o amser gennych i ddadrewi’ch cerbyd.

Peidiwch byth â rhoi dŵr berw neu ddŵr poeth ar eich sgrin wynt - mae perygl y bydd y gwydr yn cracio a gall gostio’n ddrud i’w drwsio. Os nad oes gennych ddadrewydd, gallech ddefnyddio dŵr llugoer.

Mae’n syniad da hefyd i gario dadrewydd clo gyda chi er mwyn clirio’ch clo. Os yw’ch cloeon yn rhewi, ceisiwch gynhesu’r allwedd neu chwistrellu dadrewydd neu iraid sy’n seiliedig ar olew i mewn i’r clo.

Yn olaf, sicrhewch fod holl oleuadau’ch cerbyd, y rhai blaen a’r rhai cefn, yn rhydd rhag rhew a/neu eira - gall haenen dew o rew ar y lens effeithio ar danbeidrwydd y goleuadau, gan ei gwneud hi’n anodd i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd eich gweld chi neu’ch arwyddion.

“Os ydych chi’n defnyddio gwresogydd/diniwliwr sgrin eich cerbyd, peidiwch â gadael eich car heb ofalydd tra’ch bod chi’n aros iddo ddadrewi oherwydd mae perygl y bydd eich cerbyd yn cael ei ddwyn.”

 Wythnos Nesaf – Cyngor Gyrru: Cynllunio’ch Taith