12 Ion 2016

Â’r tywydd yn oeri, mae’r Arolygydd Gary Jones yn rhoi cyngor ynghylch gyrru adeg iâ.

Iâ yw un o’r amodau gyrru mwyaf peryglus. Mae iâ du yn arbennig o beryglus oherwydd mae’n dryloyw ac mae’n anoddach ei weld o gymharu ag eira, llaid wedi rhewi, neu iâ gwyn mwy trwchus.

O ganlyniad, nid yw gyrwyr yn sylwi eu bod yn gyrru ar iâ yn aml iawn, ac nid ydynt yn arafu.

Dyma gyngor ar gyfer gyrru adeg iâ:

  • Dylech ond gyrru os yw’n gwbl angenrheidiol, a pheidiwch â bod ofn troi nôl os ydych chi’n credu bod yr amodau’n rhy beryglus.
  • Gwnewch yn siŵr bod eich ffenestri’n gwbl glir cyn cychwyn gyrru.
  • Os ydych chi’n gyrru i gwrdd â rhywun, rhowch wybod iddynt pa ffordd fyddwch chi’n teithio, a’r amser rydych chi’n disgwyl cyrraedd.
  • Efallai bydd angen i chi adael bwlch sydd 10 gwaith yn fwy na’r bwlch a argymhellir fel arfer rhyngoch chi a’r car o’ch blaen.
  • Os ydych chi’n llithro, llywiwch yn araf i mewn iddo – er enghraifft, os yw cefn y car yn llithro i’r dde, mae angen i chi lywio i’r dde. Peidiwch â thynnu eich dwylo oddi ar yr olwyn na gwasgu’ch troed yn galed ar y brêc.
  • Dylid gweithredu offer llywio megis y breciau, yn ogystal â’r llywio, sbardun, a hyd yn oed newid gêr, yn llyfn ac araf.
  • Efallai byddai gêr uwch yn fwy priodol er mwyn helpu’r teiars i afael wrth symud i ffwrdd o iâ paciedig.