10 Tach 2015

WYTHNOS 2

Rhestr wirio o ran gyrru adeg y gaeaf ar gyfer pob modurwr

Awgrymwn eich bod chi’n casglu ychydig o eitemau at ei gilydd ar ddechrau tymor y gaeaf a’u cadw yn eich car - rhag ofn!!!

Dylai’r eitemau isod fod yn rhan o’ch pecyn argyfwng:

 • Crafwr ia a dadrewydd
 • Tortsh a batris - neu dortsh rydych chi’n weindio
 • Pecyn cymorth cyntaf
 • Ceblau ar gyfer cychwyn y car
 • Arwydd rhybudd adlewyrchol
 • Rhaff dynnu
 • Atlas
 • Sbectol haul – gall llewyrch o’r eira yn ystod y dydd eich dallu
 • Gwefrwr batri ffôn symudol

Os yw’r tywydd yn arbennig o wael, efallai byddwch eisiau ystyried yr eitemau ychwanegol canlynol:

 • Cadwyni eira
 • Meddyginiaeth bersonol
 • Byrbrydau – Siocled/Barrau Grawn
 • Bwyd a diod gynnes mewn fflasg
 • Rhaw
 • Dillad cynnes a blancedi – ar gyfer chi’ch hun a phob teithiwr
 • Esgidiau cryfion (gwrth-ddŵr)

“Mewn amodau tywydd gwael, ystyriwch o ddifri pa un ai a yw’ch taith yn hollol hanfodol?”

 

Wythnos Nesaf – Cyngor ynghylch dadrewi’ch cerbyd