02 Rhag 2015

Wythnos 5

Mae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor ar gyfer paratoi at yrru adeg y gaeaf.

 Diogelwch y Ffyrdd adeg y Nadolig

“PEIDIWCH AG YFED ALCOHOL NA CHYMRYD CYFFURIAU A GYRRU”

Mae Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Gaeaf wedi’i lansio yn Nyfed-Powys a Chymru gyfan.

Y neges allweddol syml i yrwyr yw:

 • Os ydych chi’n gyrru, peidiwch ag yfed alcohol na chymryd cyffuriau!

 • Cofiwch y gall meddyginiaeth presgripsiwn neu dros y cownter hefyd amharu ar eich gallu i yrru.

 

 • Bellach, mae’n drosedd gyrru â rhai cyffuriau penodol uwchlaw lefel ragnodedig yn eich gwaed......yn yr un modd ag alcohol.

 

 • Os ydych chi’n bwriadu yfed alcohol dros gyfnod y Nadolig, gadewch eich car adref.

 

 • Cofiwch, os ydych chi wedi bod allan yn yfed, efallai y bydd alcohol dal yn effeithio arnoch y diwrnod canlynol; ni fydd cysgu, bwyta, cael cawod, yfed paned o goffi na ffyrdd eraill o ‘sobri’ o gymorth – mae’n cymryd amser, felly peidiwch â gyrru!

 

 • Gall gyrru ar ôl yfed neu gymryd cyffuriau arwain at ganlyniadau trychinebus yn hawdd, gan gynnwys colli bywyd. Yn rhy aml, rydyn ni’n mynd i leoliadau digwyddiadau traffig y ffyrdd sydd yn newid cwrs bywyd teuluoedd.

 

 • Mae cael eich euogfarnu o gymryd cyffuriau neu yfed a gyrru yn arwain at:

               Gwaharddiad rhag gyrru

               Cofnod Troseddol

               Dirwy drom a/neu 6 mis o garchar

Hefyd, gall y canlyniadau fod yn ddifrifol o ran y canlynol:

 • Eich teulu

 • Eich ffrindiau

 • Eich swydd

 • Eich cartref

 • Eich annibyniaeth

 • Y gallu i ymweld â gwledydd eraill, megis America

 

“CADWCH EICH HUN, EICH TEULU AC ERAILL YN DDIOGEL DROS GYFNOD Y NADOLIG ELENI A THRWY GYDOL Y FLWYDDYN”