Parking Safety Reminder for Brecon Beacons Visitors

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog cerddwyr i barcio’n synhwyrol o gwmpas ardal Storey Arms, Aberhonddu, dros y penwythnos, gan ddisgwyl nifer fawr o ymwelwyr.

 

Fis Ionawr diwethaf, arweiniodd cwymp eira dros Fannau Brycheiniog a dau ddigwyddiad a oedd wedi’u trefnu ymlaen llaw at aflonyddu sylweddol a phroblemau traffig ar yr A470. Achosodd ceir a oedd wedi’u parcio ar ochr y ffordd yn y Parc Cenedlaethol gryn anawsterau i gerbydau’r gwasanaethau brys a alwyd i wrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng tri cherbyd, a pherygl i gerddwyr a oedd yn gorfod cerdded ar y ffordd.

 

Mae’r tywydd yn addo eira ac mae ras y “Fan Dance” yn parhau’r penwythnos hwn (14 a 15 Ionawr), felly mae’r heddlu’n paratoi am fewnlifiad o ymwelwyr i’r ardal ac yn annog unrhyw un sy’n ystyried dod i Fannau Brycheiniog i ystyried yn gyntaf pa un ai a yw’r daith yn angenrheidiol ac yn ddiogel, ac yn ail, i barcio’n gyfrifol.

 

Dywedodd y Rhingyll Owen Dillion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd,“Y penwythnos hwn, bydd swyddogion heddlu’n bresennol o gwmpas ardal Storey Arms wrth inni geisio sicrhau bod pobl yn parcio’n gyfrifol, a byddwn ni’n gweithredu yn erbyn y rhai sy’n gweithredu’n groes i’r glirffordd. 

 

Rydyn ni hefyd yn annog pobl i edrych ar ffyrdd amgen i fyny Penyfan er mwyn osgoi tagfeydd o gwmpas yr A470, ac yn gofyn iddynt ystyried pa un ai a yw’r daith wir yn angenrheidiol neu’n ddiogel.

 

“Mae’r ardal yn Barc Cenedlaethol, ac mae llawer o ardal Storey Arms o’r A470 yn glirffordd, sy’n golygu nad oes hawl parcio ar ochr y ffordd.

 

“Mae materion parcio rydyn ni wedi profi yn y gorffennol wedi credu peryglon cysylltiedig ar gyfer cerddwyr wrth iddynt fynd yn ôl ac ymlaen i’w cerbydau, yn ogystal â materion cadwraeth posibl a achoswyd drwy ddifrod i ymylon ffyrdd.

 

“Fis Ionawr y llynedd, cyhoeddom ddirwyon i dros 100 o gerbydau a oedd wedi’u parcio’n anghyfreithlon mewn un penwythnos. Mawr obeithiwn na fydd angen inni wneud yr un peth eleni.”