27 Hyd 2016

Cofiwch eich Golau

Wrth i gerddwyr fanteisio ar y tywydd sych gafwyd yn ddiweddar, mae Partneriaeth MynyddaDiogel am atgoffa pawb i gymryd mwy o ofal wrth fentro i’r mynyddoedd gan fod golau dydd yn byrhau a’r clociau’n troi ‘nôl.

Mae pythefnos olaf Hydref yn gyfnod prysur yn Eryri wrth i ymwelwyr a thrigolion fanteisio ar wyliau hanner tymor. Fodd bynnag, mae’r diwrnodau’n byrhau, mae’n tywyllu’n gynharach, a hynny hyd yn oed cyn i bawb droi eu clociau yn ôl ar y 29ain o Hydref.

Phil Benbow ar ran Partneriaeth MynyddaDiogel sy’n esbonio ymhellach:

“Mae cynnydd sylweddol yn y nifer o alwadau i dimoedd achub pan fo’r clociau’n cael eu troi ‘nôl pan fo pobl gael eu dal wrth i olau dydd fyrhau. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n bwysig cario fflach lamp sy’n gweithio, hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu dychwelyd cyn iddi dywyllu, a pheidiwch da chi â dibynnu ar eich ffôn symudol a’r tîm achub i’ch tynnu chi o drybini.”

Yn ôl Carwyn ap Myddrin Warden Ardal (Yr Wyddfa) y Parc Cenedlaethol,

“Diffyg paratoi yw’r rheswm am y rhan fwyaf o alwadau i dimau achub yr adeg hon o’r flwyddyn. Dydy cerddwyr ddim wedi ystyried hyd eu taith cyn cychwyn a heb ystyried ei bod hi’n tywyllu’n gynharach o lawer y dyddiau hyn. Does ganddyn nhw ddim fflach lamp neu dydy eu fflach lamp ddim yn gweithio a dydy dibynnu ar ffôn symudol ddim yn syniad call chwaith. Felly, cyn mentro i’r mynyddoedd dos yr wythnosau nesaf, mae gan MynyddaDiogel bum neges bwysig i gerddwyr. Rhaid:

  1. Paratoi’n ofalus - mynnwch fod gennych yr offer cywir. Bydd angen map a chwmpawd, bwyd a diod, chwiban, cymorth cyntaf a ffôn symudol â batri llawn a chofiwch fflach lamp a batris i honno!

  2. Cynllunio’ch taith- cyn dechrau, byddwch angen gwybod i ble fyddwch chi’n mynd. Ceisiwch ddarganfod pa mor hir ddylai’r daith gymryd i’w cherdded a phryd mae hi’n tywyllu.

  3. Edrych ar ragolygon tywydd mynydd lleol cyn i chi ddechrau ar eich taith a byddwch yn barod i droi yn ôl os yw’r tywydd yn gwaethygu - bydd y mynyddoedd yn parhau i fod yma i chi eu mwynhau y tro nesaf y dowch yma.

  4. Gwisgo’n addas. Bydd angen esgidiau cerdded cryf arnoch, sawl haen o ddillad gan gynnwys rhai cynnes, menig, het, a siaced a throwsus sy’n dal dŵr.

  5. Bod yn ymwybodol o’ch gallu - er bod modd mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, gall fod yn waith caled, hyd yn oed ar ddiwrnod braf o Hydref. Byddwch yn ymwybodol o’r hyn yr ydych am ei wneud a chynlluniwch eich taith yn ôl ffitrwydd a phrofiad y grŵp, nid fel unigolion.”

Felly, wrth i’r dyddiau fyrhau ac wrth i glociau gael eu troi ‘nôl , mae hi’n hanfodol bwysig fod cerddwyr yn paratoi’n drwyadl cyn mynd allan i gerdded yn y mynyddoedd.

Diwedd

Nodyn

Mae Partneriaeth MynyddaDiogel yn cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, 22sq C-Flight RAF, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Plas y Brenin (y Ganolfan Fynydd Genedlaethol), Cyngor Mynydda Prydeinig, Hyfforddiant Arweinydd Mynydd (Cymru, y Swyddfa Dywydd ac Eryri Bywiol, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, drwy Chwaraeon Cymru.