03 Mai 2017

Mae SCCH o Lanbedr Pont Steffan wedi ymgymryd â thaith gerdded heriol, gan godi dros £5,000 ar gyfer hosbis i blant.

Mae Ryan Jones wrthi’n cerdded ar hyd rhannau anghysbell o Fur Mawr Tsieina er budd Tŷ Hafan yn Sili.

Yn ystod y daith 9 diwrnod o hyd, bydd ef a grŵp o bobl sy’n casglu arian yn treulio pum diwrnod yn cerdded am gyfnodau o chwech i naw awr, gan gerdded ar hyd rhannau o’r wal nad yw twristiaid fel arfer yn mynd iddynt.

Gan siarad cyn iddo adael ar 29 Ebrill, dywedodd Ryan, sy’n dad i dri o blant, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan, ond mae’n ymddangos yn her.

“Rhai diwrnodau, byddwn ni’n teithio am wyth milltir, ac maen nhw’n dweud y bydd yn cymryd tua 9 awr i gwblhau.

“Ar ôl edrych ar y rhannau gwahanol, mae rhai o’r grisiau ar ongl o 45 gradd – mae’r dirwedd yn edrych yn anodd.”

Hon yw’r ail her i Ryan ymgymryd â hi dros elusen, gan iddo gwblhau taith gerdded y pedair cenedl ar draws y DU ychydig yn ôl.

“Ar gyfer y daith hon, rwy’n rhan o dîm Tŷ Hafan, ac mae angen i mi godi £3000 ar eu cyfer,” meddai.

“Cefais daith o gwmpas yr hosbis ym mis Tachwedd, ac roedd hynny’n agoriad llygad – mae’n le arbennig, ac mae’r gwaith maen nhw’n gwneud ar gyfer y plant yn anhygoel.”

Hyd yn hyn, mae Ryan wedi codi £5103 drwy ddigwyddiadau gan gynnwys gŵyl gwrw a drefnwyd gan ford gron y mae Ryan yn aelod ohoni, sef Ford Gron Llanbedr Pont Steffan.

Er mwyn noddi Ryan, galwch heibio i https://www.justgiving.com/fundraising/ryan-jones38