01 Hyd 2015

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i gofrestru â System Negeseuon Cymunedol newydd Dyfed-Powys er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gan eu timoedd plismona bro lleol.

Dywedodd yr Arolygydd Rhys Williams, “Mae’r system newydd hon yn ffordd arall y medrwn rannu gwybodaeth bwysig â phreswylwyr. Rydyn ni dal yn defnyddio cyfarfodydd lleol, ein cyfrif Twitter a’r papur newydd lleol, ond bydd y system hon yn ein galluogi i anfon gwybodaeth bwysig a allai fod yn fater brys at bobl yn uniongyrchol.

“Pan mae pobl yn cofrestru, maen nhw’n derbyn y math o wybodaeth maen nhw’n derbyn ac yn dewis pa un ai a ydyn nhw eisiau derbyn negeseuon testun neu e-byst.

“Byddwn ni’n rhannu diweddariadau am yr hyn y mae timoedd lleol yn gwneud i fynd i’r afael â materion a godwyd gan breswylwyr, cyngor atal trosedd a gwybodaeth yn ogystal ag adroddiadau am dwyll neu ymddygiad amheus ac apeliadau am wybodaeth.”

Medrwch gofrestru ar gyfer gwybodaeth nawr ar www.dpcm.co.uk neu siaradwch ag aelod o’ch tîm plismona bro am ragor o wybodaeth.