13 Tach 2015

Mae pedwerydd dyn wedi’i arestio dros nos mewn cysylltiad â’r ymchwiliad llofruddiaeth cyfredol yn Pleasant View, Felinfoel.

Lansiwyd ymchwiliad llofruddiaeth ddydd Mercher 11 Tachwedd yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad.

Daethpwyd o hyd i weddillion mewn eiddo yn Pleasant View. Credir mai gweddillion dyn Pwylaidd ydynt.

Nid yw hunaniaeth y dyn wedi’i gadarnhau ar hyn o bryd.

Mae dau ddyn a dynes yn parhau yn nalfa’r heddlu.