09 Rhag 2013

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa pobl i feddwl am eraill y Nadolig hwn a gofalu na ystyrir eu hymddygiad yn wrthgymdeithasol.

“Pobl sydd ddim yn gwybod pryd i stopio yfed yw un o brif achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adeg hon o’r flwyddyn,” meddai’r Arolygydd Rose Ann Lloyd. “Felly sicrhewch eich bod yn deall eich unedau, yfwch yn synhwyrol, ac ystyriwch yr effaith y gall goryfed ei gael ar eraill.

“Hefyd, byddwch yn ofalus o sŵn eithafol a phartio. Byddai’n well gan rai mwynhau Nadolig tawel, felly cofiwch am eich cymdogion a meddyliwch am eraill.”

Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys