16 Rhag 2013

Bydd swyddogion ar hyd a lled yr ardal yn ystod yr wythnosau nesaf wrth iddynt barhau â'u hymgyrch peidio ag yfed a gyrru'r Nadolig.

Yn Sir Gâr yn unig cafodd pum gyrrwr eu cyhuddo o yrru dros y terfyn yn ystod penwythnos cyntaf yr ymgyrch.

“Nid dim ond y rheini sy'n gyrru'n afreolaidd a fydd yn cael eu stopio gan y swyddogion," dywedodd yr Arolygydd Mark Davies. “Byddant hefyd yn cynnal gwiriadau stop rheolaidd ar hap. Felly os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n iawn cael un neu ddau ac na fyddwch chi'n cael eich dal wrth yrru gartref, meddyliwch eto."

• Mae'r cyngor gan yr heddlu yn syml - peidiwch ag yfed a gyrru
• Ystyriwch ganlyniadau yfed a gyrru ar eich iechyd, eich teulu, eich swydd ac eraill
• Os cewch eich dal yn yfed a gyrru fe allech chi gael eich gwahardd rhag gyrru neu fynd i'r carchar
• Peidiwch â mynd mewn i gar gyda rhywun sydd dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ac sy'n ceisio gyrru

I gael rhagor o awgrymiadau gwych ar atal trosedd y Nadolig hwn ewch i'n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @Dyfed-powys