17 Chw 2014

Yn ddiweddar, ymwelodd Heddlu Dyfed-Powys ac Uned Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ag Ysgol Gynradd Tycroes.

Nod yr ymweliad oedd annog rhieni a gofalwyr i barcio’n synhwyrol y tu allan i’r ysgol a gwneud gyrwyr a oedd yn mynd heibio’n fwy ymwybodol o’u cyflymder.

Lleolwyd Dyfais Dangos Cyflymder a dyfeisiau canfod cyflymder â llaw y tu allan i’r ysgol.

Stopiwyd cyfanswm o 23 cerbyd y tu allan i’r ysgol mewn dwy awr. Gwahoddwyd y gyrwyr hyn i mewn i ateb cwestiynau a holwyd gan ddisgyblion blwyddyn 4. 

Roedd cyflymderau’r cerbydau hyn yn amrywio hyd at 48 milltir yr awr y tu allan i’r ysgol.

“Mae’r ysgol yn ddiolchgar am y gefnogaeth a’r cymorth â’n hymagwedd barhaus tuag at gyflymderau mwy diogel y tu allan i’r ysgol,” meddai’r prifathro Elfed Wood. “Er diogelwch pawb, gan gynnwys disgyblion, rhieni, staff a’r gymuned ehangach, mae angen i yrwyr fod yn llawer mwy gofalus ynghylch eu cyflymder wrth yrru heibio i’r ysgol.”