22 Hyd 2015

Mae plant ysgol ledled Dyfed-Powys yn dysgu sut i frawychu’n ddiogel yn y cyfnod yn arwain at Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Mae SCCH yn ymweld â phob ysgol gynradd yn yr ardal ac mae Swyddogion Heddlu Cyswllt Ysgolion yn cynnal gwersi mewn ysgolion uwchradd i sicrhau fod ganddyn nhw’r wybodaeth sydd angen arnynt i aros yn ddiogel ac ymddwyn yn briodol.

Mae plant ysgol gynradd yn dysgu sut i chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ yn ddiogel ac am beryglon tân gwyllt.

Mae gwersi disgyblion ysgol uwchradd yn canolbwyntio’n fwy ar ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Nos Galan Gaeaf, gan geisio’u cael nhw i feddwl sut allai eu hymddygiad effeithio ar eraill. Hefyd, maen nhw’n cael eu rhybuddio am ganlyniadau ymddwyn yn wrthgymdeithasol sy’n amrywio o lythyrau rhybudd i arést posibl, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y digwyddiad.

Dywedodd PC Lynne Melly: “Fel rhan o Ymgyrch Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf, byddwn ni’n ymweld â phob ysgol yn ardal heddlu Dyfed-Powys er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifainc yn eu harddegau’n deall sut i fod yn fwystfilod bach da ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Trwy roi’r cyngor hwn, y gobaith yw y bydd plant a phobl ifainc yn eu harddegau’n cadw’n ddiogel ac na fyddant yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch Ymgyrch BANG, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch y sgwrs ar-lein drwy ddefnyddio #YmgyrchBANG a #SpookSafe.