05 Maw 2020

Heddiw fe wnaeth ein Prif Gwnstabl, Mark Collins dderbyn ei Fedal Heddlu'r Frenhines gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru.

Gan adlewyrchu ar y profiad, dywedodd: "Mae'n fraint i fynychuu Palas Buckingham i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru. Mae'n deimlad rhyfeddol i fod wedi bod ym myd plismona am dros 34 mlynedd ac i dderbyn hyn fel Prif Gwnstabl mewn gwasanaeth. Ond dwi heb orffen eto ac rwy'n edrych ymlaen i'r heriau sydd i ddod."

Mae Prig Gwnstabl Collins wedi gweithio cyfuniad o dros 34 mlynedd fel swyddog, yn yr Heddlu Gwirfoddol, ac mewn tair ardal heddlu wahanol - Dyfed-Powys, Swydd Bedford a'r Heddlu Metropolitanaidd. Mae e wedi mynegi ei ddiolch ynghynt i'w holl gydweithwyr, ffrindiau a staff sydd wedi ei gefnogi ar hyd y ffordd. Mae e'n falch falch iawn i fod wedi gwasanaethau ar bob rheng hyd at reng Uwch-arolygydd, mewn lifrai a gyda’r adran CID. Penodwyd Mr Collins yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ym mis Rhagfyr 2016. Yna, ym mis Ionawr 2017, daeth yn arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl a Phlismona, gan gyflwyno arweinyddiaeth sylweddol i’r portffolio. Mae’n dasg enfawr, ond mae Mr Collins wedi cael cryn dipyn o lwyddiant o ran gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid o gwmpas iechyd meddwl mewn plismona. Cafodd ei wahodd gan Syr Simon Wesley i ymuno â’r adolygiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, sydd wedi darparu rhai argymhellion sylfaenol a fydd yn newid y ffordd rydyn ni’n gweithredu fel gwasanaeth heddlu. Er enghraifft, bydd gwahardd defnyddio celloedd heddlu a chludo pobl sy’n dioddef pyliau o salwch meddwl yn breifat yn gymorth mawr i amddiffyn urddas y bobl hynny a’u cefnogi yn ystod eu cyfnodau o wewyr. Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud ledled y DU yn y maes hwn. Mewn perthynas â Chamfanteisio Rhywiol o Blant, mae Mr Collins wedi goruchwylio cydweithio effeithiol gyda phartneriaid a chydweithwyr, a dysgu gwersi o ymchwiliadau mawr. Mae’r Prif Gwnstabl Collins yn teimlo’n angerddol am roi cymorth ardderchog i ddioddefwyr ar daith y dioddefydd, ac mae wedi sicrhau bod Uwch Swyddogion Ymchwilio’n derbyn templed a chanllawiau ar gyfer ymchwilio i droseddau o’r fath, a chydnabod ymchwiliadau blaenorol a dysgu ohonynt.