24 Hyd 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion cymwys i gyflwyno’r rhaglen hyfforddi RIDE trwy gyfrwng y Gymraeg ledled ardal Dyfed-Powys. 

Mae RIDE yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno mewn dosbarthu, ac mae wedi’i anelu’n benodol at feicwyr modur sydd wedi cyflawni amrediad eang o droseddau ac sydd ag ymddygiad ac agwedd sy’n golygu eu bod nhw’n cymryd risgiau annerbyniol ar y ffordd. Mae RIDE yn anelu i gynhyrchu agweddau mwy diogel a rhesymol a chynyddu eu dealltwriaeth o ganlyniadau ac effaith eu gweithredoedd.

Yn benodol, y mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am Hyfforddwyr Cymraeg ar gyfer y rôl Newid Ymddygiad Arbenigol. Ceir crynodeb o’r prif ofynion hanfodol isod:

Hyfforddwr Newid Ymddygiad Arbenigol (Hyfforddwyr Cymraeg yn unig sydd angen)

 

  • Achrediad mewn cyflwyno rhaglenni ymddygiadol ar gyfer oedolion

  • O leiaf blwyddyn o brofiad o gyflwyno dysgu neu hyfforddiant mewn sefyllfa un-i-un neu un-i-nifer

  • Y gallu i newid agweddau’n adeiladol, gan gynnwys pan mae pobl yn gyndyn i newid

  • Gwybodaeth ardderchog o Reolau’r Ffordd Fawr.

     

Cynhelir hyfforddiant ar 28 a 29 o Dachwedd ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Caerfyrddin.

Ceir copi o’r Fanyleb Person Hyfforddwr Dosbarth a ffurflen gais ar wefan NDORS ar: www.ndors.org.uk/research/library. Cyfeiriwch at yr adran ‘Disgrifiadau swydd a chymwysterau i ddod yn gyfarwyddwr neu hyfforddwr trwyddedig’ a dewiswch y ddolen briodol.

Fel arall, medrwch gael copi drwy anfon e-bost at meinir.gardner@dyfed-powys.pnn.police.uk

Dylid dychwelyd ffurflenni cais gorffenedig i’r cyfeiriad e-bost uchod erbyn 4 o Dachwedd 2016.