23 Tach 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o Hyfforddwyr a fydd yn darparu’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) ar draws ardal Dyfed-Powys.

Yn benodol, rydym yn chwilio am Hyfforddwr Cymraeg sydd eisoes yn meddu ar drwydded NDORS ar gyfer cyrsiau megis:

 

  • Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder

  • Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder 20

  • Beth sy’n ein Gyrru Ni?

  • Cwrs Cenedlaethol Effrogarwch Gyrwyr (theori ac ymarferol)

  • Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Traffyrdd

Bydd disgwyl i hyfforddwyr gyflwyno cyrsiau yn Gymraeg ac yn Saesneg ar draws ardal yr heddlu gyda phwyslais arbennig ar gyflwyno cyrsiau Cymraeg yn ardaloedd Caerfyrddin a Cheredigion, gan gynnwys cyrsiau dydd Sadwrn.

Bydd hyfforddwyr yn gweithio heb gytundeb ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys i gyflwyno’r cyrsiau.

I gael gwybodaeth bellach ac i dderbyn copi o’r ffurflen gais, cysylltwch â

meinir.gardner@dyfed-powys.pnn.police.ukneu ffoniwch ar 01267 239107.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 12 Rhagfyr 2017.

Diwedd

23.11.17