20 Ebr 2015

Cyrsiau Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion â diddordeb i fod yn rhan o dîm o hyfforddwyr ar gyfer cyflwyno cyrsiau hyfforddi gyrwyr mewn amgylchedd ar-y-ffordd ymarferol. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio’n benodol am hyfforddwyr Cymraeg a Saesneg sy’n Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy cymwysedig ac sydd hefyd yn medru darparu cerbyd awtomatig ar gyfer cyflwyno’r sesiynau hyfforddi ymarferol. Mae’n rhaid i’r unigolion hyn fod yn barod i weithio yn ardaloedd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae’r cyrsiau addysgiadol yn cael eu cyflwyno i safon genedlaethol o dan arweiniad y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO). Nod y cyrsiau yw ymchwilio i’r rhesymau pam y mae gyrwyr yn troseddu ac amlinellu’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â’u gyrru i yrwyr. Yna, rhoddir strategaethau ymdopi i helpu’r unigolyn i osgoi dod yn ystadegyn anafiadau ffordd.

Bydd hyfforddwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys er mwyn cyflwyno’r cyrsiau hyn ar sail di-gytundebol a disgwylir iddynt gyflwyno i gynulleidfa eang sy’n amrywiol o ran oed, profiad gyrru a chefndir. Hefyd, bydd angen iddynt fod â phrofiad o gyflwyno i grwpiau amrywiol, bod yn hyderus mewn amgylchedd hyfforddi a bod â’r gallu i reoli gofynion sy'n anghyson â'i gilydd.

Am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’r fanyleb Hyfforddwr, safonau hyfforddi, trefniadau ariannol a gweinyddol, cysylltwch â meinir.gardner@Dyfed-Powys.pnn.police.uk neu galwch 01267 239107. Dylid cyflwyno unrhyw fynegiannau o ddiddordeb erbyn 8 Mai 2015.