06 Awst 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o hyfforddwyr i gyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) yn ardal Dyfed-Powys.

Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am hyfforddwyr ar gyfer ardaloedd y Drenewydd ac Aberystwyth. Yn ddelfrydol, bydd gan hyfforddwyr drwydded NDORS yn barod ar gyfer y cyrsiau canlynol:

  • Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder (cwrs sy’n cael ei gynnal mewn dosbarth)
  • Gyrru Diogel ac Ystyriol (cwrs sy’n cael ei gynnal mewn dosbarth ac ar y ffordd)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys ar drefniant hunangyflogedig a bydd cyrsiau’n cael eu trefnu ar sail ad hoc yn ôl galw.

Rhaid bod gan Hyfforddwyr y cymwysterau isod o leiaf:

  • Hyfforddwr Dosbarth – cymhwyster mewn dysgu neu hyfforddi a gydnabyddir yn genedlaethol.
  • Hyfforddwr ar y Ffordd – Cymhwyster Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy (ADI) ar lefel gradd B o leiaf, sydd wedi’i gofrestru a’i gymeradwyo â’r DVSA.

Am ragor o fanylion ynglŷn â dod yn hyfforddwr, galwch heibio i www.ndors.org.uk/the-scheme/trainers/.

Gellir cael Manyleb Rôl a ffurflen gais drwy alw heibio i www.ndors.org.uk/document-library a dewis ‘Instructor and Trainer job descriptions and qualifications’.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os ydych eisiau cyflwyno ffurflen gais, e-bostiwch CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk

Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno erbyn 23 o Awst 2019.

DIWEDD