08 Gor 2016

Anogir ymwelwyr sy’n bwriadu mynd â’u carafán i’r Sioe Frenhinol sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn addas i’r ffordd fawr.

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ymwybodol fod nifer yn defnyddio’u carafanau unwaith y flwyddyn er mwyn mynychu’r digwyddiad. Yn aml, gall hyn arwain at garafanau sydd angen eu hatgyweirio’n druenus yn cael eu defnyddio ar gyfer teithiau heb unrhyw ystyriaeth o ran pa mor ddiogel ydynt i’w defnyddio.

Yn y dyddiau’n arwain at y sioe, sy’n agor ddydd Llun 18 Gorffennaf, mae swyddogion wedi cyhoeddi cyngor ynghylch sut i sicrhau bod carafán yn addas ar gyfer y diben.

Dywedodd yr Arolygydd Andy Pitt: “Rydyn ni’n gweld llawer iawn o ymwelwyr yn aros mewn carafanau teithio ar gyfer y sioe gyfan. Rwy’n synnu bod rhai o’r carafanau hyn yn llwyddo i deithio i ddiwedd yr heol hyd yn oed!

“Efallai bod hyn yn ffordd cost effeithiol i bobl fwynhau’r holl sydd gan y Sioe Frenhinol i’w gynnig, ond o ddifrif, gall y pris fod yn uchel iawn pe bai cyflwr y garafán yn achosi gwrthdrawiad traffig y ffyrdd neu ryw fath o ddigwyddiad ar y maes carafanau.

“Rwy’n cynghori pobl yn gryf i ddefnyddio ychydig o amser yn y cyfnod yn arwain at y Sioe Frenhinol i sicrhau bod eu carafanau mewn cyflwr addas ar gyfer y daith i Lanfair-ym-Muallt.”

  • Rhaid bod eich carafán wedi’i gofrestru fel bod modd ei yrru’n gyfreithlon ar y ffyrdd
  • Gwiriwch fod cadwyni diogelwch a chysylltyddion mewn cyflwr da
  • Gwnewch yn siŵr bod breciau a goleuadau allanol yn gweithio’n gywir
  • Gwiriwch fod olwynion, teiars, berynnau olwyn a hongiadau mewn cyflwr da. Mae hyn yn arbennig o bwysig os yw’r garafán wedi bod yn llonydd ers cryn amser
  • Dylai teiars fod yr un fath a’r un maint, a dylai fod ganddynt ddyfnder o 1.6mm o leiaf. Yn ogystal, gwiriwch y pwysedd
  • Dylai olwyn sbâr fod yn bresennol ac mewn cyflwr da
  • Gwiriwch fod poteli nwy’n llawn, wedi’u diffodd, ac wedi’u diogelu
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod sut i atodi’ch carafán i’r cerbyd tynnu’n ddiogel. Gwnewch yn siŵr fod sadwyr, ceblau ymwahanu a cheblau golau yn gysylltiedig.

DIWEDD