01 Ebr 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn nifer o alwadau heddiw gan breswylwyr pryderus o ardal Sir Benfro yn bennaf mewn perthynas â galwadau digroeso maen nhw wedi derbyn gan bobl sy’n honni eu bod yn galw o Scotland Yard. Mae’r galwyr yn honni eu bod nhw’n swyddogion sy’n gweithio i’r adran ymchwiliadau twyll ariannol gyda Scotland Yard, gan honni mai ‘PC Clifton’ ydynt, er enghraifft, ymysg enwau eraill. Yna, maen nhw’n gofyn i’r person maen nhw wedi galw i alw 161 i gadarnhau’r manylion hyn. Mae’r heddlu’n eich cynghori i ddod â’r alwad hon i ben yn syth os ydych chi’n derbyn galwad o’r fath, a pheidiwch â galw unrhyw rif rydych chi’n derbyn na datgelu unrhyw fanylion personol amdanoch.