06 Hyd 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cyhoeddi rhybudd ar ôl i nifer fach o bobl o Lanfair-ym-Muallt, Powys, gael eu derbyn i’r ysbyty’n dioddef o’r hyn y credir yw effeithiau llwyth drwg o gyffuriau ecstasi. 

Dywedodd Alan Lawrie o Fwrdd Addysgu Iechyd Powys: "Mae’r bwrdd iechyd yn cyhoeddi rhybudd er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch peryglon camddefnyddio cyffuriau yng ngoleuni’r digwyddiad hwn. Fel unrhyw gyffur, gall ecstasi gynhyrchu effeithiau annisgwyl, a pheryglus hyd yn oed. Ar ei waethaf, gall gorddos o ecstasi achosi difrod i organau oherwydd cynnydd yn nhymheredd y corff, a gall achosi marwolaeth drwy drawiad gwres a methiant y galon.

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn annog y rhai sy’n teimlo’n anhwylus ar ôl cymryd cyffuriau i geisio cyngor meddygol yn syth.”

Ychwanegodd yr Arolygydd Brian Jones o Heddlu Dyfed-Powys: "Bu’n rhaid i bobl fynd i’r ysbyty ar ôl cymryd yr hyn sy’n cael ei ddisgrifio fel tabled werdd. Mae nifer o bobl wedi’u harestio o ganlyniad i’r digwyddiad hwn, ac mae cyffuriau a reolir wedi’u hatafaelu yn ardal Aberhonddu a Llanfair-ym-Muallt. Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion uwchradd ynghylch peryglon cymryd cyffuriau ar hyn o bryd, a gofynnwn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am gyflenwi neu ddefnyddio cyffuriau a reolir i gysylltu â’r heddlu’n gyfrinachol drwy’r rhif difrys 101.”

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yw dan 24/7, sy’n gwbl gyfrinachol. Cewch ragor o wybodaeth am gyffuriau, neu siarad â rhywun unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos am gymorth a chyngor os ydych chi’n teimlo bod gennych chi broblem cyffuriau neu alcohol.