08 Hyd 2020

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus o unrhyw alwadau annisgwyl sy'n honni i fod o Heddlu Dyfed-Powys. Yn ddiweddar, derbyniodd breswylydd alwad lle roedd y person oedd yn galw yn honni i fod yn blismon o Heddlu Dyfed-Powys, ac eu bod yn mynd i gael eu harestio. Terfynwyd yr alwad yn y pendraw , ond tase'r alwad wedi parhau mi fyddai nhw wedi gofyn am arian yn anochel. Yn bryderus, roedd y sgamwyr wedi gwneud ymdrechion helaeth i wneud i'r alwad edrych fel petai o'r llu - gan fod y rhif di-argyfwng i alw os ydych tu allan i ardal y llu wedi ymddangos pan ganodd y ffon - 01267 222020. Fe wnaeth y person ar y lein hefyd ddweud eu bod yn ffonio o stesion lleol i'r dioddefwr.
Byddwch yn ymwybodol tase swyddog o Heddlu Dyfed-Powys wirioneddol yn ceisio cysylltu ȃ chi dros y ffȏn , ni fyddai'r rhif 01267 yma yn ymddangos. Felly, os wnewch chi dderbyn galwad fel hyn, peidiwch ymgysylltu ȃ'r galwr na gwneud unrhywbeth gofynnir i chi wneud, ac yn hytrach terfynwch yr alwad cyn gynted a fyddwch yn amheus.