10 Hyd 2016

Rhybuddir pobl sy’n gwisgo dillad clown y gall eu hymddygiad olygu eu bod nhw’n cyflawni trosedd, er nad yw gwisgo dillad clown yn drosedd yn ei hun.

Daw’r rhybudd yn dilyn oddeutu 30 o adroddiadau am ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â chlowniau yn ardal Dyfed-Powys dros y penwythnos.

Roedd y rhan fwyaf o’r galwadau’n ymwneud â phobl yn adrodd eu bod wedi gweld clowniau. Adroddodd rhai eu bod nhw’n teimlo’n ofnus, ac mae rhai digwyddiadau unigol yn destun ymchwiliad pellach. Does neb wedi ‘i arestio.

Dywedodd y Rhingyll Rhys Williams, o Heddlu Dyfed-Powys: “Nid yw gwisgo gwisg clown yn drosedd, ond gall brawychu rhywun, achosi aflonyddwch, braw neu ofid arwain at arést. Hefyd, mae posibilrwydd y gallech geisio codi ofn ar y person anghywir, ac fe allai dalu’r pwyth yn ôl.

“Er bod rhywbeth yn ymddangos fel hwyl ddiniwed i chi, cofiwch nad yw pawb sy’n cael ei effeithio’n mynd i deimlo mai dyna ydyw.

“Dylai unrhyw un sy’n cyflawni tramgwydd troseddol fod yn ymwybodol nad yw gwisgo fel clown yn eu heithrio rhag ymchwiliad a thriniaeth drwy’r System Cyfiawnder Troseddol.”