16 Gor 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio busnesau lleol i fod yn ymwybodol o dwyll lle mae galwyr yn honni eu bod yn galw o’r orsaf heddlu leol ac yn gwerthu cyfleoedd hysbysebu mewn cylchgrawn sy’n cael ei gynhyrchu gan yr heddlu. Twyll yw hyn, ac rydyn ni’n gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau gan fusnesau sydd wedi’u targedu gan y twyll hwn. Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth ariannol nac unrhyw fanylion eraill i alwyr o’r fath, a dewch â’r alwad i ben. Ceir rhagor o gyngor drwy ddilyn y ddolen hon https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/nfib/nfib-news/Pages/NFIB-warning-over-advertising-sale-fraud.aspx