16 Rhag 2013

Mae siopladron posibl yn cael eu rhybuddio fod swyddogion heddlu mewn dillad plaen o gwmpas canol trefi prysur yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Gan gymysgu â siopwyr eraill, byddant yn edrych am droseddwyr dros yr wythnosau nesaf.

“Dyma rybudd i droseddwyr – nid yw’r ffaith eu bod nhw’n methu gweld swyddog heddlu’n golygu nad oes un o gwmpas,” meddai’r Arolygydd Alun Samuel. “Bydd swyddogion mewn dillad plaen o gwmpas yn aml yn ystod y cyfnod siopa prysur hwn, a byddant yn edrych am bigwyr pocedi, lladron pyrsau a siopladron.

Dylai hyn dawelu meddyliau siopwyr a pherchnogion siop, ac rwy’n gobeithio y bydd yn perswadio lladron i gadw draw.”

Am gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, ewch i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk a dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys