10 Maw 2014

Dymuna swyddogion heddlu yn y Drenewydd  rybuddio’r cyhoedd y gall fod cyffur peryglus yn cael ei werthu yn yr ardal.

 

Aed â dyn i’r ysbyty am ei fod yn dioddef adwaith anffafriol ar ôl cymryd cyffur ar ffurf tabled. Honnwyd y byddai cymryd y dabled yn rhoi anterth a fyddai’n para am 18 awr.

Dymuna’r heddlu atgoffa pawb fod cymryd cyffuriau nad ydynt wedi’u rhagnodi ar eich cyfer yn beryglus iawn, ac yn annog defnyddwyr cyffuriau i wrthod cyffuriau o’r fath.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch camddefnyddio sylweddau i gysylltu â’r heddlu ar 101. Fel arall, gellir galw Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800 555 111.